Lysická obora

Lysická obora je přírodní památka ev. č. 1807 jihozápadně od obce Drnovice, na severozápadním okraji obce Lysice v okrese Blansko. Oblast spravuje AOPK KS Brno.Důvodem ochrany je bývalá obora navazující na zámecký park, sbírka domácích i exotických dřevin.