Krajiny

Znáte ten pocit? Jdete nádhernou krajinou, hustým lesem, okolo ticho, jen občas zaslechnete závan větru, zpěv ptáka či pokřik srnce upozorňující, že vstupujete do nového prostoru, do místa kde začínají platit jiné zákony, než ty lidské. Krajina, která svými něžnými tvary uklidňuje, konejší, vybízí k zamyšlení. Krajina, která podněcuje k tvořivosti, dává odpovědi na otázky, které se v hluku a víru velkoměsta ztrácí. Krajina, která je skutečným přítelem člověka. Taková krajina je i ta Vaše. Pojďme vkročit do vaší krajiny a skrze putování tou vnější objevit Krajinu uvnitř sebe sama.

Tyto webové stránky mají za cíl obrazem zmapovat krásu a zajímavosti přírodních parků Halasova Kunštátska, Svratecké hornatiny a Lysicka a pozvat vás do tohoto krásného kraje, poskytnout vám informace o možnostech ubytování a občerstvení těla i ducha v této oblasti.

Přírodní park Halasovo Kunštátsko

Kunický rybník

Přírodní park Halasovo Kunštátsko

se nachází v severozápadní části okresu Blansko a jeho centrem je více než dvouapůltisícové město Kunštát. Park je celoročně volně přístupný a pohyb v něm není nijak zásadně omezen.

Tento park získal své jméno po básníku Františku Halasovi. Tento významný český básník prožil část svého života právě v Kunštátě. Tento kraj si velice zamiloval a napsal o něm ly

mapa Halasovo Kunštácko
Halasovo Kunštácko

rickou báseň „Já se tam vrátím“. Roku 1945 se stal prvním čestným občanem města Kunštátu. Na kunštátském hřbitově jsou také František Halas i jeho žena pohřbeni.

Přírodní park Svratecká hornatina

dsc_0037

Přírodní park Svratecká hornatina je chráněná přírodní oblast na rozhraní Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Pardubického kraje s rozlohou 100,7 km².

hornatina
Svratecká hornatina

Rozkládá se v okolí části středního toku Svratky, přibližně mezi obcemi Borovnice a Předklášteří. Na severozápadě navazuje na chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy, na severovýchodě na přírodní park Údolí Křetínky a na východě na přírodní park Halasovo Kunštátsko a přírodní park Lysicko.

Na území přírodního parku Svratecká hornatina se, mimo jiné nachází hrad Pernštejn a vodní nádrže Vír I a Vír II.

Přírodní park Lysicko

Přírodní park Lysicko

Přírodní park Lysicko je chráněná přírodní oblast v Jihomoravském kraji s rozlohou 40,2 km². Rozkládá se v západním a jihozápadním okolí městyse Lysice. Na západě navazuje na přírodní park Svratecká hornatina, na severu se dotýká hranice přírodního parku Halasovo Kunštátsko.

mapa Lysicko
Lysicko

Na území přírodního parku Lysicko se, mimo jiné, nachází přírodní památky Lysická obora a Žižkův stůl a zřícenina hradu Rychvald.

Zdroj: Wikipedie